Warsztaty przedkonferencyjne - 15 września 2021

StartWarsztaty przedkonferencyjn...
Rozwiń

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach przedkonferencyjnych, które przeprowadzone zostaną w formie zdalnej. Udział w warsztatach jest bezpłatny dla wszystkich zarejestrowanych i opłaconych uczestników Konferencji.

UWAGA: warsztaty „Model Zebrafish – przyszłość i wyzwanie. Warsztaty na temat metod utrzymywania i pracy z modelem Zebrafish” oraz „Współczesne wyzwania i problemy w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych” będą się odbywać równolegle, w związku z czym możliwy jest udział tylko w jednym wydarzeniu.


„Model Zebrafish – przyszłość i wyzwanie. Warsztaty na temat metod utrzymywania i pracy z modelem Zebrafish”

Prowadzący: Marta Wnuk (ANIMA), Łukasz Malinowski (ANIMA), dr hab. Piotr Podlasz (UWM Olsztyn).
Przewidywany czas: 4 h

15 września 2021, godz. 9:30-14:00

Anima
Tecniplast

 • „Słyszałem o modelu Zebrafish i chciałbym rozpocząć z nim pracę ale nie wiem od czego zacząć..”
 • „Chciałbym dowiedzieć się jakie badania mogę wykonywać na modelu Zebrafish”
 • „Nie słyszałam nigdy o modelu Zabrafish, ale bardzo chętnie zdobędę podstawowe informacje”
 • „Chciałbym zobaczyć jak wygląda laboratorium zajmujące się modelem Zebrafish, zarówno od strony utrzymaniowej, jak i eksperymentalnej”

Jeżeli identyfikują się Państwo, z którąkolwiek z powyższych wypowiedzi zapraszamy na warsztaty, na których postaramy się poruszyć te i wiele innych kwestii związanych z utrzymaniem i badaniami na modelu Zebrafish. Warsztaty rozpoczniemy od prezentacji poruszających następujące zagadnienia: - podstawowe informacje na temat modelu; - wymagania utrzymaniowe; - wymagania legislacyjne; - rodzaje systemów do hodowli Zebrafish; - badania, w których wykorzystywany jest model Zebrafish Będą Państwo mieli również możliwość zobaczenia na własne oczy „Zabrafish Facility” z prawdziwego zdarzenia (Laboratorium Genomiki i Transkryptomiki Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) oraz porozmawiania z dr Piotrem Podlaszem – twórcą tego laboratorium. Serdecznie zapraszamy

„Współczesne wyzwania i problemy w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych”

Prowadzący: dr Kamil Jurowski, dr inż. Iwona Białas
Przewidywany czas: 4–6 h

15 września 2021, godz. 8:00-14:00

Warsztaty mają na celu przedstawienie aktualnych wyzwań i problemów w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. Zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli branży kosmetycznej w Polsce, związanych zawodowo z oceną bezpieczeństwem stosowania produktów kosmetycznych (nie tylko safety assessorów) – podczas spotkania główny nacisk zostanie położony na zagadnienia praktyczne, które nie tylko wpisują się w aktualne wymogi czy trendy, ale również stanowią zagadnienia problematyczne w codziennej pracy. Warsztaty będą prowadzone w blokach tematycznych uwzględniając m.in. następujące zagadnienia:

dr Kamil Jurowski

 • metody alternatywne – wybrane zagadnienia (walidacja; metody in silico)
 • miejsce oceny bezpieczeństwa w toksykologicznej ocenie ryzyka zdrowotnego (od klasycznego paradygmatu klasycznej toksykologicznej oceny ryzyka zdrowotnego do oceny ryzyka nowej generacji – NGRA)
 • zmiany w kierunku nowej toksykologii regulacyjnej
 • koncepcje TTC i iTTC w ocenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
 • margines bezpieczeństwa vs margines narażenia wewnętrznego (MOIE)

dr inż. Iwona Białas

 • co najnowsza aktualizacja wytycznych Komitetu SCCS zmienia w praktycznym podejściu do dossier składników kosmetycznych?
 • ocena narażenia inhalacyjnego dla kosmetyków
 • alternatywne koncepcje oceny potencjału uczulającego substancji
 • ocena bezpieczeństwa kosmetyków dla dzieci < 3 roku życia

Warsztaty to unikalna szansa dla każdego uczestnika, aby uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania, które niekoniecznie muszą być bezpośrednio związane z omawianymi zagadnieniami. Warsztaty mają na celu fuzję środowiska naukowego z przemysłem kosmetycznym; mają również stanowić podstawę do wypracowania platformy wymiany doświadczeń, związanych z praktycznymi problemami oceny ryzyka dla kosmetyków. Wymiana doświadczeń i warsztaty mogą w przyszłości zaowocować opracowaniem kursów szkoleniowych dla safety assessorów organizowanych w ramach inicjatywy Polskiego Towarzystwa Toksykologicznego.

„Jak Mitra w połączeniu z LC-MS/MS może pomóc w analizach toksykologicznych?”

Prowadzący: dr Rafał Szewczyk, dr Adrian Soboń, dr Katarzyna Krupczyńska – Stopa
Przewidywany czas: 3–4 h

15 września 2021, godz. 14:00

Labexperts
Bioanalytic
Neoteryx
Sciex

Każdy toksykolog wydaje opinię na podstawie wiarygodnych wyników badań jakościowych i ilościowych. Jednak nie jest to możliwe bez prawidłowego pobrania i przygotowania próbki, zastosowania metody analitycznej właściwej dla oznaczanych związków chemicznych, a także bez prawidłowej interpretacji wyniku analitycznego. Narzędzi do osiągnięcia założonego celu jest wiele i tylko od wiedzy oraz doświadczenia analityka zależy, co zastosuje. Czy jednak warto stosować to “co zawsze”? Może warto poznać coś nowego? Dlatego chcemy przedstawić innowacyjne próbniki do pobierania krwi i moczu. Mitra to nowoczesne narzędzie do ilościowego pobierania płynów ustrojowych, idealnie nadające się do współpracy z najwiarygodniejszym narzędziem analitycznym, jakim jest spektrometr mas. Duet Mitra i LC-MS/MS, to nowe możliwości w laboratorium analitycznym. Przekonaliśmy się o tym w praktyce. Chcemy się z Państwem podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do naszego laboratorium, gdzie tworzymy i współtworzymy metody oznaczania farmaceutyków i substancji psychoaktywnych w płynach ustrojowych. Zademonstrujemy, jak działa Mitra, jak przygotowujemy próbki, jak je analizujemy i jak opracowujemy wyniki analiz. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak ilościowo oznaczyć związki w kropelce i być pewnym wyniku, te warsztaty są dla Państwa. Zapraszamy!

a Jak Mitra w połączeniu z LC-MS/MS może pomóc w analizach toksykologicznych? a
a REJESTRACJA a