Rejestracja, streszczenia, opłaty, terminy

StartRejestracja, streszczenia, ...
Rozwiń

Termin rejestracji i nadsyłania streszczeń został przedłużony do 31 lipca 2021.

Wpłat prosimy dokonywać na konto:

GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
UL. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A,
80-210 GDAŃSK NIP: 5840955985
numer rachunku: 41 1090 1098 0000 0001 4795 2549
W tytule przelewu prosimy umieścić: Imię i Nazwisko uczestnika

Terminy

Rejestracja, wniesienie wczesnej opłaty konferencyjnej i nadsyłanie streszczeń – 31 lipca 2021

Informacja zwrotna o formie doniesiena konferencyjnego – 15 sierpnia 2021

Ostateczny termin rejestracji standardowej i wnoszenia opłaty konferencyjnej (bez możliwości zgłaszania doniesienia konferencyjnego) – 10 września 2021Rejestracja Wczesna do 31 lipca 2021 Standardowa do 10 września 2021
(bez możliwości zgłoszenia doniesienia zjazdowego)
członek PTToks 300 pln 350 pln
uczestnik niebędący członkiem PTToks 350 pln 400 pln
student, doktorant 150 pln 200 pln


Streszczenia

Streszczenie należy przygotować w języku polskim zgodnie ze wzorem (format docx) i przesłać do dnia 31 lipca 2021 drogą elektroniczną na adres pttoks2021@gumed.edu.pl.

Streszczenie w całości nie powinno być dłuższe niż jedna strona A4.

Prosimy o nadanie plikom zawierającym streszczenie nazwy w następujący sposób (w zależności od preferowanej formy prezentacji):
 • nazwisko_referat.docx
 • nazwisko_poster.docx

 • Wszystkie streszczenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Konferencji. Przesyłając swoje streszczenie wyrażają Państwo zgodę na jego opublikowanie w materiałach konferencyjnych.

  Formy prezentacji:

 • wystąpienie ustne (referat, 20 minut)
 • poster (krótka prezentacja ustna, 3 minuty)

 • Konferencja odbywa się w języku polskim.  a Wzór
  streszczenia
  a Formularz rejestracyjny
  (do 10 września 2021)
  a